Výlety za zvířaty

Běžný turista obvykle v přírodě vidí minimum zvířat. Chcete-li pozorovat zvířata v přírodě, musíte být trpěliví a dokázat zůstat zcela tiše a dostatečně dlouho v nenápadném úkrytu. Na to obvykle lidé nemají čas. V zoologické zahradě sice můžete zvířata pozorovat kdykoliv chcete, ale vidíte je v kleci nebo v ohradě. Proto na Šumavě vzniklo několik zvířecích výběhů, kde můžete spatřit zvířata ve svém přirozeném prostředí.

Jelení výběh

V Kvildě se nachází asi nejznámější výběh a to ten s jeleny. Nachází se na naučné stezce, která začíná u návštěvnického centra v Kvildě. Z tohoto výběhu pochází i známý jelen Standa.

Jak se tam dostat: 21 km autem.

Odkaz na stránky NP Šumava.

Rysí výběh

V Kvildě se ještě nachází na stejné naučené stezce i výběh s rysy. Pokud budete mít štěstí, uvidíte jak samečka, tak i samičku.

Jak se tam dostat: 21 km autem.

Odkaz na stránky NP Šumava.

Vlčí výběh

Vlky můžete spatřit u Srní, kde se nachází jejich výběh. Po naučné stezce dojdete na pozorovatelnu, odkud na ně můžete koukat.

Jak se tam dostat: 36 km autem.

Odkaz na stránky NP Šumava.

Soví voliéry

Přímo v Borové Ladě se můžete zastavit a podívat se na sovy, které zde bydlí ve voliérách.

Jak se tam dostat: 13 km autem.

Odkaz na stránky NP Šumava.

Rybí líheň

v Borové Ladě můžete mimo jiné navštívit i rybí líheň. Lze si zde vyslechnout i velmi zajímavý výklad o tradičních šumavských rybách.

Jak se tam dostat: 13 km autem.

Odkaz na stránky NP Šumava.

Záchranná stanice Klášterec

V Klášterci je záchranná stanice, kam putují zraněná nebo nemocná zvířata. Nejčastější původce zranění bývá automobilový provoz. Zvířata jsou v záchranné stanici ošetřena, pokud je to možné, jsou pak navrácena do přírody. Pokud to už možné není, končí obvykle v oborách. Celá stanice také slouží ekologické výchově.

Jak se tam dostat: 13 km autem.

Odkaz na stránky NP Šumava.